توضیحات کامل :

پاورپوینت اخلاق در پژوهش های علوم زیستی

 

اخلاق رعایت حقوق دیگران
برخي مسائل اخلاقي در تحقيقات
مسائل اردوگاههاي آلمانها در سال 1945 – 1943

Nuremberg Trials
نخستین بیانیه بین المللی در زمینه پژوهش روی انسان ها بود که درسال 1946 در جریان محاکمه پزشکان نازی به سبب انجام مطالعاتی برروی زندانیان و اسرا ، صادر شد.
اصول اساسی نورنبرگ
رضایت انسان
ضرورت انجام آزمایش( پر ثمر بودن)
پیش بینی قبلی نتایج( حیوانات ، وضع طبیعی )
اجتناب از هر گونه آزار جسمی و روانی

بیانیه هلسینکی( اصول اخلاقي در پژوهش هاي پزشكي بر روي انسان)
این بیانیه توسط انجمن جهانی پزشکان در هلسینکی ارائه شد.


بیانیه هلسینکی
صلاحیت علمی پژوهشگر (صاحب صلاحیت در پزشکی در پژوهش بیومدیکال(

مسئولیت افراد مورد آزمایش همیشه با پزشک است
بیانیه هلسینکی
برتری اهمیت هدف تحقیق بر خطرات

اولویت رعایت منافع افراد بر منافع جامعه
بیانیه هلسینکی
حفظ اسرار افراد جهت کاهش آسیب های جسمی و روانی ، فکر ی و شخصیت

رعایت صحت اطلاعات در انتشار نتایج


بیانیه هلسینکی
اگاهی نسبت به  اهداف، روشها، فواید احتمالی، و خطرات بالقوة تحقیق وناراحتی هایی که ممکن است در پی داشته باشد

ترک تحقیق در صورت تمایل
 
دریافت رضایت آگاهانه و آزدانه  ترجیحا به صورت کتبی
سه اصل بنیادی در پژوهش
اصل احترام به فرد

اصل خیر رسانی

اصل عدالت
کاربرد اصول سه گانه اخلاق در پژوهش
گرفتن رضایت آگاهانه

ارزیابی سود وزیان ، کاربرد اصل خیررسانی


انتخاب آزمودنی ، کاربرد اصل عدالت